Magunkról

Cégünk fő tevékenységei az ingatlankezelés és a társasházak közös képviseletének ellátása. Hat munkatársunk 2005 első fele óta működik e területen, a jelenlegi cégformában 2009 év eleje óta. Jelenleg 3.000 albetét közös képviseletét és társasház-kezelését végezzük.

Cégünk tehát a közös képviselői és társasház-kezelői piac tapasztalt, dinamikus szereplője, számos referenciával. Biztosak vagyunk abban, hogy tevékenységünk minősége, munkatársaink felkészültsége és a társasházak tulajdonosainak érdekei iránti elkötelezettségünk garancia arra, hogy potenciális ügyfeleink maradéktalanul elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal.

Célkitűzésünk, hogy a tulajdonosi érdekek pontos és precíz képviseletével a közös képviselői, társasházkezelői piac meghatározó szereplőjévé váljunk. Ennek elérése érdekében történt és történik a munkatársi kör kialakítása, az infrastruktúra és eszközpark kiépítése és a különböző szolgáltatási tevékenységek megvalósulásának folyamatos minőségi ellenőrzése. A munkában munkatársaink mellett külső szakértők folyamatos segítségére is számíthatunk. Ilyen értelemben munkánk egy nagyobb csapatmunka, amelynek tagjai között található ingatlanfejlesztő, közgazdász, ügyvéd, biztosítási szakértő és mérnök informatikus. A társasház-kezelési feladatokkal közvetlenül foglalkozó kollégáink – akik közül néhánynak több évtizedes ingatlankezelési gyakorlata van –, valamennyien rendelkeznek az ingatlankezeléshez és közös képviselet ellátásához szükséges, jogszabály által megkövetelt képesítéssel és bizonyítványokkal.

Irodáinkat – melyek a 1152 Bp. Szilas park 10. (Mehola Irodaház I. emelet) és 2141 Csömör, Liget utca 64. alatt találhatóak – olyan kapacitású számítástechnikai és irodatechnikai eszközökkel szereltük fel, amik hosszú távon is lehetővé teszi, hogy nagyszámú ügyfélforgalmat fennakadás nélkül, gyorsan és hatékonyan legyünk képesek bonyolítani. Ezt szolgálja a külön vezetékes telefon- és fax-vonal, a kezelési tevékenységet végző munkatársaink mobiltelefon hálózata valamint hordozható számítógéppel való ellátása, az Árkádium Kft. e-mail címe és honlapja, ami lehetőséget biztosít a gyors informálódásra és internetes hibabejelentésre.

Az általunk kezelt társasházak részére külön elektronikus elérhetőséget hozunk létre, ahol a tulajdonosok egyedi azonosítóik segítségével jelentkezhetnek be és tájékozódhatnak társasházuk, illetve saját lakásuk aktuális pénzügyi egyenlegéről. Továbbá írásban jelezhetik észrevételeiket, illetve érdeklődhetnek a társasházuk aktuális ügyeinek állásáról.

Cégünk a közös képviselői és társasházkezelői feladatok vállalásánál abból indul ki, hogy a társasházban – lakásonként és együttesen – megjelenő magántulajdon jelentős értéket képvisel, gyakran egy teljes élet munkájának eredményét testesíti meg. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a tulajdonosok, illetve a megbízásuk alapján eljárók különös gondossággal és felelősséggel viseltessenek, amikor az adott vagyontárgynak a sorsáról valamilyen formában rendelkeznek. Gyakran hajlamosak vagyunk nagyobb figyelmet szentelni egy kisebb értékű háztartási cikk, szórakoztató elektronikai „csoda”, vagy főleg egy gépkocsi állagmegóvására és rendszeres karbantartására, mint a lakásunkéra, pedig ezek értéke minden tekintetben eltörpül az általunk birtokolt és lakott ingatlan értékéhez és „újraelőállítási” költségéhez képest.

Ezért az Árkádium Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a társasházat érintő döntések szakszerű előkészítését, a közgyűlés által hozott döntések maradéktalan végrehajtását, illetve végrehajtatását.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket figyelmével és bízunk abban, hogy mielőbb ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Tisztelettel:

Benkő János

Ügyvezető